Soutěžní řád dětské country taneční soutěže

O Kohoutovickou slípku

Soutěžní řád jsou závazná pravidla pro konání soutěže O Kohoutovickou slípku. Těmito pravidly se řídí činnost poroty, vedoucího soutěže, pořadatelů a jednotlivých souborů. Neznalost tohoto řádu není důvodem pro změnu rozhodnutí v odvoláních.

 Odkaz na stažení pravidel