Naše požadavky

Technické podmínky

  • Taneční plocha  

Velikost min. 5x5 m, bezpečný, pevný, spíše nekluzký povrch.

  • Ozvučení

Zajištění odpovídající audiotechniky pro přehrání CD (mp3), v případě výuky  1 mikrofon. Po dohodě jsme schopni zajistit vlastní ozvučení, ale jen s omezeným výkonem.

  • Osvětlení

V interiérech je nutné zajistit vhodné osvětlení taneční plochy.

  • Šatna

Důstojné zázemí pro přípravu tanečníků (uzamykatelná místnost odpovídající počtu tanečníků).
Zajištění dostatečné množství tekutin pro účinkující.

Honorář

Cena dohodou. Nutnost pokrytí dopravních a režijních výdajů.

Dodatek

Při sjednání účinkování taneční skupiny Virginia Brno nebo Liščata Brno považujeme za samozřejmost uvedení celého a nezkomoleného názvu v programových a propagačních materiálech dané akce.